Stick iväg på ökensa­fa­ri

Resa - - DUBAI -

En knapp tim­me från down­towns skyskra­por bre­der den tys­ta, oänd­li­ga ök­nen ut sig. Sol­ned­gång­en är ald­rig så vac­ker som här och stor­sta­den är i prin­cip omöj­lig att för­stå när du sit­ter på ka­mel­ryg­gen och ri­der ut på sand­ber­gen. Välj mel­lan halv­dags­sa­fa­ri med fyr­hju­lingsåk­ning, öken­mid­dag i sol­ned­gång­en el­ler ka­mel­tur med över­natt­ning. Ara­bi­an nights tours är en av många på­lit­li­ga ar­ran­gö­rer. www.ara­bi­an­night­stours.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.