Bob Mar­leys hus: Se hur ido­len lev­de

Resa - - JAMAICA -

Det är in­te svårt att få rätt se­mester­käns­la här. Le­gen­dens gam­la bo­stad i Kingston är nu ett mu­se­um med knar­ran­de trap­por, per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter och mas­sor av ryt­mis­ka, gung­an­de to­ner. Här bod­de Mar­ley tills han dog 1981. Ta en gui­dad tur så får du till och med kli­va in i sov­rum­met. In­trä­de 200 kro­nor. www.bob­mar­leymu­se­um. com Ta sig hit: Ta A1:an till Kingston, 2,5 tim­mar från Monte­go Bay. Mu­se­et lig­ger på 56 Ho­pe Ro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.