Tåg­dröm i rött

Resa - - VÄLKOMMEN! -

För tågäls­ka­re är hjälp med väs­kor­na och gra­tis eskort di­rekt från per­rong­en en dröm. Den blir verk­lig­het för gäs­ter­na på ho­tell Schwei­zer­hof, i form av The Red Do­or­man, mitt emot Zürich cen­tral­sta­tion. www.ho­telschwei­zer­hof.com

Foto: HO­TEL SCHWEI­ZER­HOF

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.