27

Resa - - VÄLKOMMEN! -

pro­cent re­ser inom Sve­ri­ge un­der sport­lo­ven och en ma­jo­ri­tet av dem har valt tå­get som som kol­lek­tivt trans­port­me­del. 16 pro­cent åker ut­om­lands och 44 pro­cent väl­jer att stan­na hem­ma med bar­nen.

Källa: SI­FO/SJ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.