Järvsö ex­pan­de­rar med bergs­bad

Resa - - VÄLKOMMEN! - (MW)

Den lil­la häl­sing­e­or­ten, Järvsö, är mest känd för att va­ra Lill-babs hem­ort, men se­dan länge går det ock­så att åka ski­dor, cyk­la down­hill och upp­le­va svens­ka vil­da djur på nä­ra håll i vild­marks­djur­par­ken. Om någ­ra år kan ett bergs­bad läg­gas till at­trak­tions­lis­tan: ­Un­der­ber­get blir ett upp­le­vel­se­bad­hus in­u­ti själ­va Öje­ber­get.

– Mix­en av ett bad­hus i bergrum­met, spa och re­stau­rang ­kom­bi­ne­rat med den mils­vi­da ut­sik­ten gör ba­det helt unikt i ­Sve­ri­ge, sä­ger Joakim Hä­ger­strand, vd och pro­jekt­le­da­re. När får vi ta förs­ta sim­ta­gen?

– Vi är i för­stu­di­e­fa­sen, men hop­pas få till en bygg­start inom ett par år. Det är vik­tigt att allt går rätt till, ef­tersom vi vär­nar om plat­sen. Bergs­ba­det ska till­fö­ra, in­te för­stö­ra.

Häl­sing­e­ort, skidort och i fram­ti­den även badort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.