En kopp te? Mjau tack!

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Klas­siskt brit­tiskt high tea i kom­bi­na­tion med katt­gos, vad kan bli bätt­re? Lon­dons förs­ta katt­kafé, La­dy Di­nah’s Cat Em­po­ri­um, är så po­pu­lärt att det från och med 15 maj ser­ve­ras af­ter­noon tea ­yt­ter­li­ga­re två da­gar i vec­kan ut­ö­ver de fy­ra da­gar de er­bju­der nu. Är du en kat­täls­kan­de tedric­ka­re så bo­ka i god tid, bor­den för­svin­ner snabbt. 25 pund per per­son och då får du en och en halv tim­me för slurp och mys med Mue, Bisci­ut, Woo­kie, Don­nie, Pet­ra, Car­bo­nel­le el­ler nå­gon av de and­ra söt­no­sar­na. Kat­ter­na är över­giv­na, men har nu fått ett nytt hem på kafé­et. www.la­dy­di­na­hs.com (MW)

La­dy Di­nah’s Cat Em­po­ri­um hit­tar du vid Bethnal Green i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.