Spa­na ef­ter Lun­ne­fåg­lar

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Vem äls­kar in­te lun­ne­fåg­lar? På Ascrib Is­land på Skott­lands väst­kust finns sto­ra ko­lo­ni­er med de färg­star­ka fåg­lar­na. Båt­tu­rer för få­gel­skåd­ning av­går från Is­le of Skye från april till ju­li. www.puf­fin­sand­wha­les.co.uk. (NK)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.