Por­ta­bel tvätt­ma­skin

Resa - - VÄLKOMMEN! - ww.pick­pack.se

Att re­sa lätt är lät­ta­re sagt än gjort. Men med den här tvätt­ma­ski­nen i fick­for­mat kan du tvät­ta di­na klä­der pre­cis var du vill. Lägg di­na klä­der i tvätt­på­sen och fyll med vat­ten och någ­ra minuter se­na­re har du re­na klä­der. 499 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.