He­tast på in­stagram

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Nej, det är in­te Big Ben, Eif­fel­tor­net ­el­ler Fri­hets­gu­din­nan, ut­an det är Mi­a­mis hi­sto­ris­ka art déco-om­rå­de South Be­ach som kni­per förs­ta plats som den mest in­stagram­ma­de plat­sen i värl­den, en­ligt en un­der­sök­ning av re­se­saj­ten Mo­mon­do. South Be­ach kan stolt­se­ra med 5,4 mil­jo­ner hash­tags, på and­ra plats ham­na­de Cen­tral Park i New York och Eif­fel­tor­net på tred­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.