Stjärnkoc­kens fa­vo­rit

Bas­ti­de de Mousti­ers

Resa - - PROVENCE - www.bas­ti­de-mousti­ers.com

I ut­kan­ten av be­då­ran­de Mousti­ers Sain­te Ma­rie har Alain Ducas­se sin krog och vid­häng­an­de ho­tell­verk­sam­het. Han kal­lar stäl­let för ”en re­stau­rang med någ­ra ho­tell­rum”. Ba­ra ma­ten är re­san värd och om­rå­det läm­par sig väl för vand­ring. Den som in­te or­kar gå så långt kan pro­me­ne­ra i de park­li­ka träd­går­dar­na där häs­tar be­tar och köks­träd­går­dar­na dig­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.