Mat­konst från trak­ten

La Chas­sag­net­te

Resa - - PROVENCE - www.chas­sag­net­te.fr

Bakom murom­gär­da­de träd­går­dar med eg­na grön­saks­od­ling­ar, frukt­träd, spring­brun­nar och ro­sor loc­kar Ca­mar­gues en­da en­stjär­ni­ga re­stau­rang: La Chas­sag­net­te. Ma­ten är eko­lo­gisk och vac­ker som en tav­la. I den ve­ge­ta­ris­ka me­nyn läggs ex­tra stor vikt på färg och kom­po­si­tio­ner gjor­da på går­dens al­la grön­sa­ker. La Chas­sag­net­te loc­kar me­di­e­folk, kän­di­sar och mat­in­tres­se­ra­de från he­la Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.