Pla­ne­ra din vand­ring i ­na­tio­nal­par­ken Or­de­sa och Mon­te Per­di­do

Resa - - PROVENCE -

Så re­ser du hit FLYG:

Di­rekt­flyg till Bar­ce­lo­na (Ry­a­nair, SAS, Nor­wegi­an med fle­ra) från cir­ka 1 100 kr tur och re­tur el­ler flyg till Pamplo­na (Luft­han­sa med fle­ra) från cir­ka 1 500 kr.

BIL EL­LER HYR­BIL:

Kör­tid med bil Bar­ce­lo­na– Tor­la–or­de­sa tar cir­ka fy­ra tim­mar. Pamplo­na–tor­la– Or­de­sa tar cir­ka två tim­mar.

BUSS OCH TÅG:

Hit­ta buss och tåg­för­bin­del­ser på saj­ten www.ro­me2rio.com. Räk­na med dubb­la res­ti­den jäm­fört med att kö­ra bil.

Så re­ser du runt

Det är in­te tillå­tet att kö­ra in i Val­le de Or­de­sa. Shutt­le­bus av­går från par­ke­ring­en i Tor­la-or­de­sa till star­ten på le­der­na i na­tio­nal­par­ken. Av­gång var 15:e till 30:e mi­nut, från kloc­kan 06–18 (hög­sä­song ju­li–au­gusti).

www.or­de­sa.net/ par­que-­na­cio­nal/ au­to­bu­ses

Bäs­ta ti­den

Ju­ni till sep­tem­ber är bäs­ta ti­den för vand­ring i Py­rené­er­na. Hög­sä­song un­der ju­li till au­gusti.

Så bor du NÄ­RA NA­TIO­NAL­PAR­KEN:

Cam­ping i Tor­la-or­de­sa är ett bra na­tur­nä­ra bo­en­de. Tält cir­ka 55 kr per per­son och natt. Det finns även bun­ga­lows. q www.cam­ping­or­de­sa.es

Edelweiss Ho­tel

är hem­trev­ligt och har en­kel stan­dard. Bra fru­kost­buffé. Dub­bel­rum från 600 kr/natt. Av­da. Or­de­sa, ­+34 974 48 61 73

MITT I NA­TIO­NAL­PAR­KEN:

Re­fu­gio de Góriz lig­ger på 2 160 me­ters höjd vid fo­ten av na­tio­nal­par­kens högs­ta topp, Mon­te Per­di­do (3 355 m ö h), och det tar en dag att vand­ra hit från buss­håll­plat­sen ne­re i da­len. Ni­vån på mat och bo­en­de är myc­ket en­kel men na­tu­ren och om­giv­ning­en är mag­ni­fik! +34 974 34 12 01.

Pa­ketre­sa med 4 da­gars vand­ring och bo­en­de i enk­la bergs­stu­gor (re­fu­gio) med halv­pen­sion. Pris cir­ka 3 500 kr/per per­son (ex­kl re­sa). +34 629 37 98 94, ­ q www.mun­ta­nia.com

EN BIT NER I DA­LEN:

Pen­sio­nat El Por­ton de Mu­ril­lo. My­sigt, bra stan­dard och po­pu­lärt. Bo­ka i god tid! Dub­bel­rum från cir­ka 600 kr/natt. Cal­le San­ta Cruz, 21 bis. +34 974 48 62 67, q www. ca­saru­ra­lel­por­ton­de­mu­ril­lo.com En­kelt bo­en­de på vand

rar­hem ut­an­för Sar­visé på Cha­te Pi­ra­nil­los. Dub­bel­rum från cir­ka 400 kr/natt. Cam­ping cir­ka 80 kr/natt. +34 974 48 60 25, q www.el­cha­te.com

Vand­ring­ar och klätt­ring­ar som får ad­re­na­li­net att ru­sa

Högt bland bergs­top­par­na seglar kungs­ör­nar.

Har du tur kan du se murmel­djur ki­ka fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.