… Mår­ten Nylén, per­son­lig trä­na­re och häl­so­pro­fil!

Resa - - PROVENCE -

Vad ska jag tän­ka på när jag väl­jer ­trä­nings­re­sa?

– Kol­la in­rikt­ning­en på re­san. Fo­kus kan va­ra dans, tri­athlon, yo­ga, cyk­ling, att kom­ma i gång med trä­ning­en el­ler hit­ta trä­nings­gläd­jen. Ge­nom att tit­ta på in­struk­törs­lis­tan och av­sän­da­ren får man of­ta bra koll.

Ut­ö­ver trä­nings­for­men, vad ska jag mer tän­ka på?

– Välj ett stäl­le du gär­na vill åka till. Det hand­lar ju in­te ba­ra om trä­ning­en ut­an även om re­se­upp­le­vel­sen.

Vad vill du rå­da om till sist?

– Kol­la upp var Mår­ten Nylén har sin näs­ta re­sa och bo­ka upp din plats där. Ga­ran­te­rat bra trä­ning och en trev­lig prick som all­tid ska­par bå­de bra trä­ning och mas­sor av le­en­den, ha ha!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.