Piz­za­bul­lar

Cir­ka 30 styc­ken

Resa - - PROVENCE -

De­gen:

50 g jäst

125 g smör

4 ½ dl mjölk

1 tsk salt

3 krm soc­ker

Cir­ka 13 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning­en: 1 pkt pas­se­ra­de to­ma­ter,

cir­ka 400–500 g

½ tsk salt

1 tsk ore­gano

3–4 krydd­mått vit­lökspul­ver

200–300 g rökt skin­ka i ­finskur­na strim­lor

6 + 2 dl ri­ven ost, gär­na lag­rad

1 ägg

Gör så här:

1 Bör­ja med de­gen. Smält smö­ret och ta ka­strul­len av plat­tan. Häll i mjölk, salt och soc­ker. Värm el­ler låt sval­na (be­ro­en­de på hur varmt smö­ret är) tills bland­ning­en är ljum­men, max 37 gra­der. ­Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke och slå över mjölk­bland­ning­en. Rör runt or­dent­ligt så att jäs­ten lö­ses upp. Blan­da i mjö­let, så myc­ket att de­gen blir fast och smi­dig. Ställ se­dan de­gen att jä­sa i 30 minuter.

2 Gör to­mat­så­sen. Kryd­da de pas­se­ra­de to­ma­ter­na med salt och ore­gano, och li­te vit­lökspul­ver om så öns­kas. De går själv­klart bra att an­vän­da en färsk, pres­sad vit­löks­klyf­ta i stäl­let.

3 De­la den fär­di­g­jäs­ta de­gen i två li­ka sto­ra bi­tar. Kav­la ut till två rek­tangu­lä­ra plat­tor, cir­ka 20x30 cen­ti­me­ter. Bred på to­mat­så­sen i ett tunt la­ger och täck se­dan med strim­lad jul­skin­ka. Strö över ri­ven ost, cir­ka 3 dl på var­de­ra deg­plat­ta.

4 Rul­la ihop plat­tor­na till av­långa rul­lar. Klipp el­ler skär ut 14-15 bi­tar av var­de­ra rul­le, pre­cis som om du skul­le gö­ra ka­nel­bul­lar. Lägg bi­tar­na på plå­tar täck­ta med bak­plåts­pap­per och låt jä­sa i 30 minuter.

5 Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg. Strö li­te ost över bul­lar­na och gräd­da dem se­dan i ug­nen, 250 gra­der i cir­ka 8 minuter el­ler tills de bli­vit gyl­len­bru­na.

Lax­kläm­mor och dryc­ke­tips

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.