Och vad ska du dric­ka till?

Till din fint pac­ka­de ­mat­säck pac­kar du med för­del ned ett ­låd­vin. ­Som­me­li­ern Tom­my ­Gunnarsson ­tip­sar om box­vi­ner till vår go­da ut­flykts­mat.

Resa - - PROVENCE -

Till piz­za­bul­lar­na:

Vi väl­jer så klart en ­ita­li­e­na­re till piz­za­bul­lar­na. Dess­utom på box för störs­ta pick­nick­kom­pa­ti­bi­li­tet. Här har vi ett me­del­fyl­ligt, friskt vin med pigg frukt och bra sy­ra – per­fekt mat­kom­pis. Roc­ca di Mon­te­mas­si, nr 4586, 249 kro­nor.

Till kläm­mor­na:

Här kör vi en klas­sisk Ver­dic­chio. Rätt­framt och ung­dom­ligt vin som drar åt det ne­utra­la hål­let. Fris­ka to­ner av pä­ron och ci­trus gör det här till en bra part­ner till lax- och skal­djurskläm­mor­na.

Mon­ca­ro, nr 22424, 219 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.