Här kan du äta:

Hei­ma­blid­ni

Resa - - PROVENCE -

Anna och Óli Ru­bek­sen är någ­ra av ett an­tal fär­ö­ing­ar som er­bju­der mid­dag hem­ma i si­na var­dags­rum. Ga­ran­te­rat hem­la­gat. Pris cir­ka 925 till 1 340 kro­nor. www.vi­sit­fa­ro­eis­lands.com/ see-do/di­ning/hei­ma­blid­ni/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.