THE CHALLENGE

Resa - - PROVENCE -

Följ med på skatt­jakt tillam­mans med Ra­fa San­chez och hans crew. Det här är en av det ro­li­gas­te ak­ti­vi­te­ter­na på nor­ra Mal­lor­ca. Det gäl­ler att hit­ta nyck­lar­na till skat­ten i en gömd grot­ta för att se­dan snork­la ef­ter den sjunk­na skat­ten i ha­vet. Ut­flyk­ten tar drygt 4 tim­mar och du padd­lar ka­jak, sim­mar och vand­rar. Lägs­ta ål­der är 6 år. ­Mås­te bo­kas i för­väg. Trans­fer in­går i om­rå­det vid Por­to de Pol­len­ca, Al­cú­dia och Can Pi­ca­fort.

Pris: barn 6–11 år 39 eu­ro, vux­na 55 eu­ro. Öp­pet maj till ok­to­ber. www.the­chal­lenge­mal­lor­ca.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.