LA RESERVA MAL­LOR­CA

Resa - - PROVENCE -

En slinga på 3,5 km tar be­sö­ka­ren runt par­ken där an­kor, på­fåg­lar och get­ter spring­er runt be­nen. I sko­gen finns det myc­ket att upp­le­va som grot­tor, vat­ten­fall och väx­ter. Här finns poo­ler att ba­da i, zip li­ne, klät­ter­le­der och häng­bro­ar att ut­fors­ka. Det finns ett grill­om­rå­de med ka­fe­te­ria. Du kan hy­ra bär­se­lar och ryggsäc­kar för de yngs­ta som in­te or­kar att gå.

Pris: barn 4–12 år 7 eu­ro, vux­na 14 eu­ro, at­trak­tio­ner­na i par­ken kos­tar ex­tra. Öp­pet al­la da­gar april till ok­tok­to­ber, res­ten av året är par­ken öp­pen på hel­ger­na. www.la­re­ser­va­mal­lor­ca.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.