BE­ACH PARK

Resa - - PROVENCE -

Klät­ter­park i ha­vet. Strax ut­an­för stran­den i Al­cú­dia lig­ger upp­blås­ba­ra at­trak­tio­ner. Hopp­borg, rutsch­ba­nor och klät­ter­ställ­ning­ar. Här kan bar­nen le­ka tills mjöksy­ran svi­der i musk­ler­na. Barn mel­lan 3 och 5 mås­te va­ra i måls­mans säll­skap.

Pris: 15 eu­ro för 90­minuter. Öp­pet maj till ok­to­ber. www.be­ach­park­wa­ter.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.