Topp­lis­tan

Resa - - LOTTIES VÄRLD - Sam­sømå­sten

Dans­ka Sam­sø lig­ger mitt i Katte­gatt och nås med tåg och fär­ja från Mal­mö el­ler Kö­pen­hamn. Ön är känd för sin de­li­ka­tes­spo­ta­tis och er­bju­der cyk­ling på näs­tan bil­fria vägar. www.vi­sit­sam­soe.dk

Hung­rig el­ler trött? Vi­la med havs­ut­sikt el­ler stan­na cy­keln och köp någon­ting hemod­lat, kanske jord­gub­bar el­ler äpp­len be­ro­en­de på sä­song, ut­med vägen. Nord­by hu­se­rar char­me­ran­de Den gam­le køb­mands­han­del med al­la Sam­søs de­li­ka­tes­ser. www.sma­gena­fo­en.dk Från bo­en­det på ho­tell Strand­lyst är det nä­ra till stran­den och det be­röm­da Bes­ser rev. www. strand­lyst­sam­soe.dk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.