Vit­höv­dad havs­örn i Alas­ka

Resa - - LOTTIES VÄRLD -

Förr loc­ka­de guld­rushen även­ty­ra­re till Alas­ka. Nu drar gla­ciä­rer, Ke­nai­halvöns fjor­dar och skogs­sjö­ar samt na­tio­nal­par­ken De­na­li. Chan­ser­na är go­da att få se vid­höv­dad ame­ri­kansk havs­örn, grizzly, val och havs­ut­ter. Allt en­ligt ar­ran­gö­ren Te­ma som lan­se­rar en 17 da­gars­re­sa ”Alas­ka – ett vild­markspa­ra­dis” för 62 690 kro­nor per per­son. www. te­ma­re­sor .se

Fo to : GE TT YI M AG ES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.