Fukt för hu­den

Resa - - RESPLANER -

EVY Daily Re­pair Mous­se är en ny re­pa­re­ran­de hud­pro­dukt som går ner i det övers­ta hud­lag­ret när du smort in dig. Där bil­dar den ett mem­bran som in­te för­svin­ner vid tvätt ut­an sit­ter kvar upp till sex tim­mar vil­ket kan pas­sa un­der en långre­sa med flyg el­ler tåg.

Fo­to: BLACKPHOTOGRAPHY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.