Ro­man som blev film som blev mu­si­kal

Resa - - RESPLANER -

Den som vill nju­ta av de be­röm­da bro­ar­na i Ma­di­son County be­hö­ver in­te åka läng­re än till Mal­mö för att nju­ta av den ro­man­tis­ka mu­si­ka­len med sam­ma namn. Vik­to­ria Toc­ca och Da­ni­el Sjö­berg spe­lar i mu­si­ka­len vars namn vi kän­ner igen från Me­ryl Streep-fil­men. 12–27 ok­to­ber på Slagt­hu­sets scen. www.bro­ar­nai­ma­di­son­county.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.