För mil­jökoll!

Resa - - RESPLANER -

Pla­ne­rar du att ta bi­len näs­ta gång du ska till kon­ti­nen­ten? Då kan det va­ra klokt att kol­la upp vil­ken mil­jö­märk­ning din bil mås­te ha. I allt fler län­der, ex­em­pel­vis Tyskland och Frank­ri­ke, de­las om­rå­den in i mil­jö­zo­ner där vis­sa har reg­ler så stränga att bi­lar till­ver­ka­de fö­re ett visst år­tal in­te ens får rul­la på vägar­na. I ap­pen Green Zo­ne får du koll på vad som gäl­ler i det land du se­mester­kör i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.