På tur­né i Eu­ro­pa

Resa - - RESPLANER -

Ar­tis­ten Se­i­na­bo Sey ut­ö­kar sitt tur­nésche­ma i­nor­den med fy­ra spel­ning­ar i­eu­ro­pa. 21 no­vem­ber spe­lar hon i Lon­don och fort­sät­ter se­dan till Ams­ter­dam, Pa­ris och Ber­lin, 25, 27 re­spekt­ive 29 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.