Vid Rö­da ha­vets vi­ta strän­der

Resa - - RESPLANER -

Apol­lo ökar re­sor­na till Egyp­ten från bå­de Stock­holm, Gö­te­borg och Kö­pen­hamn, som ock­så har flest av­re­se­da­tum att väl­ja på. Nytt för i år är se­mester­res­må­let So­ma Bay, fy­ra mil sö­der om Hurg­ha­da. Här sträc­ker sig långa vi­ta strän­der runt en halvö som präglas av lugn och ro. www.apol­lo.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.