Eu­ro­pas mesta ­be­acher på ins­ta

Resa - - RESPLANER -

Re­se­by­rån ebe­ach har kart­lagt vil­ka av Tri­pad­vi­sors högst ran­ka­de eu­ro­pe­is­ka strän­der som hit­tills fått flest geo­tag­gar på Instagram. De tre högst upp på pris­pal­len är oho­ta­de med över 35 600 tag­gar. Förs­ta plat­sen kni­per El­li Beach på Rho­dos med högs­ta siff­ran 38 300. Där­ef­ter kom­mer Iztu­zu Beach i­da­la­man, Turkiet och Playa del Du­que på Te­ne­rif­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.