Kär­leks­ful­la (raw)mums

Resa - - TEL AVIV -

Cir­ka 12 bi­tar

En om­tyckt klas­si­ker i ny tapp­ning. En nöt­fri va­ri­ant full av nyt­tig­he­ter! Bo­ve­tet ger ett kris­pigt tugg och gör ka­kan lätt. Ros­ta gär­na pumpakär­nor­na för ex­tra nö­tig smak. Ka­kan hål­ler fle­ra vec­kor i kyl och frys. All­ra go­dast är den lätt kyld.

Bot­ten: 2 dl rostat helt bo­ve­te* 1 dl pumpakär­nor 1 dl raw ka­kao 10 ur­kär­na­de färs­ka dad­lar 2 msk kall­pres­sad ko­kos­ol­ja 1–2 msk vat­ten

Gla­syr: 2 msk kall­pres­sad ko­kos­ol­ja ½ dl raw ka­kao ¾ dl vat­ten 8 ur­kär­na­de färs­ka dad­lar 1 ny­pa salt bergsalt, gär­na bergs- el­ler havs­salt ½ dl ri­ven ko­kos

Gör så här 1 Mixa al­la tor­ra in­gre­di­en­ser till ett smul, men låt gär­na li­te av bo­ve­tet va­ra helt för ett gott crunch. Till­sätt dad­lar, ol­ja och vat­ten och mixa ihop till en deg i mat­be­re­da­re. Till­sätt even­tu­ellt li­te ex­tra vat­ten för att få de­gen att gå ihop. Tryck ut de­gen i en li­ten form, cir­ka 20x15 cm. 2 Smält ko­kos­ol­jan i vat­ten­bad. Kör al­la in­gre­di­en­ser till gla­sy­ren, ut­om ri­ven ko­kos, i mat­be­re­da­re el­ler med stav­mix­er tills gla­sy­ren är helt slät. Bred ut den över bot­ten och strö över ri­ven ko­kos. Ställ ka­kan i fry­sen i 30 mi­nu­ter och skär se­dan upp den i bi­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.