Plachut­ta

Resa - - WIEN -

Tra­di­to­nell kött­krog med över 40 år på nac­ken. Ser­ve­rar ös­ter­ri­kisk hus­mans­kost, och fram­förallt Ta­felspitz som är ett lång­kok med ox­kött och rot­sa­ker. Rät­ten, och stäl­let har, gjort come­back och bli­vit hipp på se­na­re år, in­te minst på grund av den ka­ris­ma­tis­ke äga­ren, koc­ken Ma­rio Plachut­ta. Woll­zei­le 38

www.plachut­ta.at

q

Krö­ga­ren Ma­rio Plachut­ta på re­stau­rang­en som bär hans namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.