2 Mün­chen, Tyskland

Resa - - DIREKTFLYG -

Mer än ba­ra Ok­to­ber­fest. Här tit­tar du på fot­boll på Bay­ern Mün­chens hem­maa­re­na, fa­sci­ne­ras av pry­lar­na på värl­dens störs­ta tek­nik­mu­se­um och be­sö­ker det fu­tu­ris­tis­ka be­söks­cent­ret BMW-WELT, där du kan provsit­ta al­la oli­ka Bmw-mo­del­ler och mo­tor­cyklar och le­ka med si­mu­la­to­rer­na. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 10 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm–mün­chen från 1 100 kro­nor t/r med Nor­wegi­an i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.