6 Tel Aviv, Is­ra­el

Resa - - DIREKTFLYG -

Mel­la­nösterns Mi­a­mi har kilo­me­ter­långa strän­der, chi­ca de­sign­ho­tell och en unik nö­jes­scen. Ta med sol­bril­lor­na till natt­klub­ben för du kom­mer ga­ran­te­rat stan­na tills so­len går upp. An­tal tim­mar i luf­ten: 4 tim­mar och 35 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm–tel Aviv, från 2 600 kro­nor tur och re­tur med Nor­wegi­an i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.