20 Madrid, Spa­ni­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Trots sten­hård kon­kur­rens från Bar­ce­lo­na så vet Madrid vad hon går för. Här hit­tar du Spa­ni­ens bäs­ta par­ty, stek­he­ta gaykvak­ter och sto­ra lass konst, ope­ra och te­a­ter. Bör­ja på det be­röm­da mu­se­et Re­i­na Sofía, där du ser Pi­cas­sos ”Gu­er­ni­ca”, Dalí och Miró. Ät på värl­dens älds­ta re­stau­rang, Sobri­no de Bo­tin, som öpp­na­de 1725. Be att få bor­det där Er­nest He­ming­way bru­ka­de sit­ta och kä­ka späd­gris – kro­gen finns med i fi­nal­sce­nen av ro­ma­nen ”Och so­len har sin gång”. Mis­sa in­te hel­ler hb­tq-om­rå­det Chueca med ro­li­ga kro­gar och ba­rer för al­la. An­tal tim­mar i luf­ten: 3 tim­mar och 50 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Stock­holm-madrid, från 1 270 kro­nor tur och re­tur med Nor­wegi­an i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.