23 Pal­ma de ­Mal­lor­ca, ­Spa­ni­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Pal­ma hål­ler hu­vu­det högt he­la året. När res­ten av ön går i vin­te­ri­de är pul­sen fort­fa­ran­de hög i ”hu­vud­sta­den”, som är la­gom stor och har ett hög­klas­sigt ut­bud av mat, ba­rer, fik och natt­li­ga nö­jen. An­tal tim­mar i luf­ten: 3 tim­mar och 35 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Stock­holm Skavs­ta-pal­ma, sön­dag 25 ok­to­ber till sön­dag 28 ok­to­ber, 1 600 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.