42 Ki­ev, Ukrai­na

Resa - - DIREKTFLYGX -

Säg Tjer­no­byl och värl­den drar ef­ter an­dan. Prypjat, sta­den där kärn­kraft­ver­ket låg, var en gång i ti­den en sov­je­tisk idyll. I dag, 32 år se­na­re, är det en spökstad där ka­ta­stroftu­ris­ter bjuds på gui­dad tur bland över­giv­na bo­stads­hus och sko­lor där skriv­böc­ker­na fort­fa­ran­de lig­ger upp­slag­na på bän­kar­na. En dags­tur från Ki­ev kos­tar runt 650 kro­nor. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 15 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm–ki­ev, från 1 000 kro­nor tur och re­tur med Ukrai­ne In­ter­na­tio­nal Air­ways i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.