43 Oslo, Nor­ge

Resa - - DIREKTFLYGX -

Det finns mer än Hol­men­kol­len och Karl Jo­hans Ga­te. Myc­ket mer. Oslo hål­ler på att upp­fin­na sig själv på nytt och det går så snabbt att man näs­tan kan kän­na för­änd­ring­en un­der föt­ter­na. Sär­skilt dyrt be­hö­ver det in­te hel­ler bli. Att stro­sa över bro­ar­na från Aker Bryg­ge till ön Tjuv­hol­men med nya gal­le­ri­er och häf­ti­ga hus, är ett ljuv­ligt gra­tis­nö­je. Mäng­der av mu­se­um har fri en­tré och i stads­de­len Gru­ner­løk­ka finns fle­ra bra se­cond­han­d­af­fä­rer där det går att gö­ra fynd. Vill du bo på ho­tell sat­sar du på de små men re­na bud­get­pär­lor­na Ci­ty­box Oslo och Smart­ho­tel Oslo, som har rum för drygt 600 kro­nor. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me Pri­sex­em­pel: Stock­holm-oslo, från 720 kro­nor tur och re­tur med Nor­wegi­an i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.