47 Tal­linn, Est­land

Resa - - DIREKTFLYG -

Me­del­tids­sta­den med tin­nar och torn, spi­ror och lök­ku­po­ler är som häm­tad ur en Brö­der­na Grimm-sa­ga och all­de­les, all­de­les oe­mot­stånd­lig. Hyr en egen ba­stu med havs­ut­sikt för 200 spänn på Ba­bor Spa. Ät i käl­lar­re­stau­rang­en Va­nae­ma Ju­u­res, som är vi­da känd för sin est­nis­ka hus­mans­kost och fylld med krimskrams från ti­den fö­re and­ra världs­kri­get. Mis­sa in­te hel­ler den upp­riss­la­de fa­bri­ken Tel­li­ski­vi där est­länds­ka hip­s­ters häng­er på tren­di­ga kafé­er och du kan lop­pis­fyn­da på lör­da­gar. An­tal tim­mar i luf­ten: 55 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Stock­holm-tal­linn, från 760 kro­nor med LOT Po­lish Air­li­nes i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.