Jag dog. Pre­cis här.

Resa - - TEL AVIV -

”Det var pre­cis här, un­der min dot­ters ut­veck­lings­sam­tal, som mitt hjär­ta slu­ta­de slå. Men jag fick snabbt hjälp och trots att jag idag mås­te äta sex oli­ka me­di­ci­ner kän­ner jag mig som en helt van­lig mam­ma igen. Al­la har in­te sam­ma tur. Var­je tim­me dör nå­gon av plöts­ligt hjärt­stopp. Det kan du va­ra med och för­änd­ra.” – Lisa Andrén, 34 Stöd forsk­ning­en och bli må­nads­gi­va­re på www.hjärt-lung­fon­den.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.