56

Resa - - RESPLANER - Käl­la: ebe­ach

pro­cent sva­ra­de ja på frå­gan: ”Har du nå­gon gång ­ploc­kat med dig nå­got hem från ho­tell­rum­met?” Van­li­gast var att pac­ka med sig en hand­duk. 6 pro­cent av de drygt 1 000 till­frå­ga­de er­kän­de även pors­lins­stöld.

: tos FOE G A M I TY T E G

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.