1,7

Resa - - RESPLANER - Käl­la: www.vi­sit­stock­holm.se

mil­jo­ner, så många svens­ka och ut­länds­ka tu­ris­ter val­de att so­va över på ho­tell och vand­rar­hem i Stock­holm i ju­li i år. Det är re­kord!

F o t : G E T Y I M A G E S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.