17 Bu­ka­rest, Ru­mä­ni­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Eu­ro­pas mest un­derskat­ta­de week­endstad kal­las Lil­la Pa­ris. Bakom in­tets­ä­gan­de sov­jet­fa­sa­der sju­der det av de­sign, mo­de och spän­nan­de sam­tal på in­ner­går­dar och i över­giv­na in­du­stri­bygg­na­der.

An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 50 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Gö­te­borg–bu­ka­rest, från 550 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.