21 Pa­ris, Frank­ri­ke

Resa - - DIREKTFLYG -

För­vänt­ning­ar­na är sky­höga – och Pa­ris le­ver upp till varen­da en. Skit i Mo­na Lisa och gå di­rekt till Musée des Arts Fo­rains med sten­coo­la ret­ro­ka­ru­sel­ler och ti­volipry­lar från 1800-ta­let. Ät mid­dag på ju­ve­len Le Petrel­le, fyn­da på Eu­ro­pas störs­ta lopp­mark­nad Mar­ché aux Pu­ces de St-ou­en och lyss­na på li­ve­band på konst­nä­rer­nas La Bel­le­vil­lo­i­se. Kort och gott: Top­pen­helg! An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 40 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Stock­holm-pa­ris, från 1 500 kro­nor med Air Fran­ce i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.