37 Skopje, Ma­ke­do­ni­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Det bort­glöm­da lan­det norr om Gre­kland är in­te ba­ra vac­kert som en sa­ga – här får du myc­ket se­mes­ter för peng­ar­na. Tre da­gar i Skopje och du hin­ner strut­ta över bro­ar, chec­ka in på dags­pa, shop­pa i ba­sa­ren, äta ce­vap­ci­ci, ta lin­ba­nan upp till ber­get Vod­no och åka båt i Mat­ka­ra­vi­nen. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 55 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm Skavs­ta–skopje, från 400 kro­nor tur och re­tur med Wiz­zair i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.