35 Wars­za­wa, ­Po­len

Resa - - DIREKTFLYG -

De lå­ga pri­ser­na loc­kar kul­tur­ska­pa­re som bör­jar tyc­ka att Ber­lin är för dyrt. Eu­ro­pas nya hip­ster­hu­vud­stad har det mesta: Gal­le­ri­er, de­sign­bu­ti­ker, po­pup-ba­rer, klubb­lo­ka­ler i gam­la in­du­stri­bygg­na­der, kul­tur­cen­ter och ori­gi­nel­la kafé­er. Ta sik­te på tor­get Plac Zbawi­ci­e­la, så ham­nar du rätt. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 30 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm Skavs­ta– Wars­za­wa, från 360 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.