36 Rom, Ita­li­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Rom i no­vem­ber? Ja! I mur­ri­ga ba­rer med ige­nim­ma­de ru­tor och ste­a­rin­ljus ser­ve­ras kaf­fe lat­te med tjockt skum och ry­kan­de färsk biscot­ti. Pro­me­ne­ra i ett stil­la Vil­la Borg­he­se, se at­trak­tio­ner­na ut­an att köa och av­run­da da­gen med klas­sis­ka to­ner på Te­atro dell’ope­ra, An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 30 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn-rom, från 800 kro­nor med Ry­a­nair i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.