46 Bo­log­na, Ita­li­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Bo­log­na har ut­setts till ett av värl­dens tio främs­ta mat­mec­kan och det är ba­ra att in­stäm­ma: Var ska man bör­ja? Här finns även Eu­ro­pas älds­ta uni­ver­si­tet och ljuv­ligt folk­liv runt tor­gen Pi­az­za Mag­gi­o­re och Pi­az­za Net­tu­no. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 10 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn-bo­log­na, från 550 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.