52 Dublin, Ir­land

Resa - - DIREKTFLYG -

Ir­län­dar­na är så vän­li­ga att man kom­mer hem och und­rar: Vart tog al­la skö­na män­ni­skor vägen? Lägg till skum­man­de öl, värl­dens kanske vack­ras­te bib­li­o­tek och sväng­ig folk­mu­sik så har du en we­ek­end värd nam­net. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 15 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn–dublin, från 670 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.