56 Ham­burg, Tyskland

Resa - - DIREKTFLYG -

Glöm fyl­la, snusk och sjö­män – man har job­bat hårt för att få bort den kly­schi­ga stäm­peln. Nya he­ta Ham­burg har cool de­sign, ro­ligt ute­liv och Eu­ro­pas störs­ta bygg­pro­jekt: Ha­fen­ci­ty, ”hamn­met­ro­po­len” som ska va­ra klar 2025. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 30 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm–ham­burg, från 1 450 kro­nor tur och re­tur med SAS i ok­to­ber. Psst! Du vet väl att du ock­så kan ta nat­tå­get från Kö­pen­hamn till Ham­burg på knappt fem tim­mar. Bo­ka din bil­jett på www.goeu­ro.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.