58 Genè­ve, Schweiz

Resa - - DIREKTFLYG -

Svens­kar­na ly­ser med sin från­va­ro i Schweiz näst störs­ta stad, men tu­ris­ter från and­ra län­der floc­kas här. Pär­lan i skug­gan av Al­per­na kal­las för ”par­ker­nas stad”, in­te mind­re än en fjär­de­del av sta­den är täckt av gröns­ka. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar. Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn–genè­ve, från 1 800 kro­nor tur och re­tur med SAS i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.