FLYG DI­REKT I HÖST

Maxa din mi­ni­se­mes­ter ge­nom att väl­ja en des­ti­na­tion som in­te krä­ver nå­gon mel­lan­land­ning. Och du spa­rar in­te ba­ra tid – di­rekt­flyg är mer mil­jö­vän­ligt!

Resa - - VÄL­KOM­MEN! - Text: An­na Flem­mert Fo­to: Gettyimages

64 week­end­stä­der med di­rekt­flyg

Aftonbladet RE­SA

spe­ci­al We­ek­end- Re­dak­tör och art director: Ma­lin Wi­ke­gård. Om­slags­fo­to: Get­ty­i­ma­ges. Med­ver­kan­de i det­ta num­mer: Lot­tie ­Knut­son, Jo­nas Hen­ning­s­son, Jo­han Öberg, An­na Nor­ström, Pär Ols­son, An­na Flem­mert, Stu­re ­Bjar­nelind och Ma­lin Wi­ke­gård. An­sva­rig ut­gi­va­re: Er­i­ka Scott. Adress: Aftonbladet RE­SA, 105 18 Stock­holm. Telefon: 08-725 20 00. An­nons: Ma­ga­sin­bo­la­get, ­08-555 00 670. Tryck: V-tab i Vim­mer­by.

Här är 64 des­ti­na­tio­ner fly­ger till utan mel­lan­land­ning från Stock­holm, Gö­te­borg el­ler Kö­pen­hamn:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.