Där­för pas­sar vår för­säk­ring ovan­ligt bra för van­li­ga bi­lar.

Resa - - WIEN -

Många för­säk­rings­bo­lag tyc­ker att det är okej att lå­ta äld­re bi­lar sub­ven­tio­ne­ra för­säk­rings­pre­mi­er­na för nya bi­lar. Det tyc­ker in­te vi. Har du en van­lig, be­gag­nad bil med lå­ga ska­de­kost­na­der så är det såklart du som ska be­ta­la mind­re. Ett re­so­ne­mang som allt fler upp­skat­tar – Sve­dea är ett av de bo­lag som väx­er snab­bast in­om bil­för­säk­ring. Jäm­för oss gär­na med and­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.